Adatvédelmi Nyilatkozat

Az oldal böngészésével, használatával, továbbá a webáruházban történő vásárlással a Felhasználók/Megrendelők elfogadják az Általános Szerződési Feltételeket, és a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltakat.

 

www.babiesonboard.hu domain néven üzemelő webáruház adatainak kezelője (Adatkezelő, Üzemeltető, avgy Szolgáltató):

Név: Verhóczki Dóra (egyéni vállalkozó)

Székhely címe: 1038 Budapest, Pusztakúti út 10/A 2. em. 9

Adószám: 67603370-1-41

Nyilvántartási száma: 50474189

Telefonszám: +36309994920

E-mail cím: hello@babiesonboard.hu

Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

A szolgáltató telefonszáma: +36 1 391 1400

Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-115405/2017

A tárhely-szolgáltató neve: Dima Kft

A tárhely-szolgáltató címe: 4026 Debrecen, Honvéd u. 1/A 1/1

A tárhely-szolgáltató e-mail címe: info@dima.hu

A tárhely-szolgáltató weboldala: www.dima.hu/

 

Megrendelő/Felhasználó: a Webáruházban bármely szolgáltatásra regisztráló vagy a Szolgáltató részére megrendelést küldő személy. (továbbiakban: Felhasználó vagy Megrendelő)
Számunkra kiemelten fontos a látogatóink által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatok védelme, a látogatók információs önrendelkezési jogának biztosítása. A látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeljük, és gondoskodunk azok biztonságáról.

 

Szerzői jog

A weboldal szerzői jogvédelem alá tartozik. Az üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a tartalom egészét vagy egyes részeit bármely formában átruházni, terjeszteni, reprodukálni vagy a saját személyes használatot meghaladó mértékben tárolni, kinyomtatni, azokat másnak nyilvánosság számára hozzáférhetővé tenni. Tilos továbbá a weboldalon található fotóknak, szöveges közléseknek, valamint más megjelenítéseknek reklámozási célú, vagy bármilyen egyéb formában történő felhasználása.

 

Információk

A weboldalon megjelenő valamennyi információ, adat, feltétel, meghatározás vagy leírás kizárólag tájékoztatásul szolgál, és nem minősül ajánlattételnek.

 

A felelősség kizárása

A weboldal üzemeltetője nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek

 • a weboldal használatával kapcsolatosak,
 • a weboldal használatából, használatra képtelen állapotából származnak,
 • a weboldal nem megfelelő működéséből, hiányosságából, hibájából, üzemzavarból, információtovábbítási késedelemből, vírusból vagy más rosszindulatú kódból, vagy az adatátviteli út hibájából keletkeznek.

 

Más által rendelkezésre bocsátott anyagok

Az üzemeltetőt nem terheli felelősség olyan, harmadik személy által létrehozott vagy közzé tett anyagokért, információkért, amelyek a weboldalhoz kapcsolódnak.

 

Személyes adatok védelme

Azzal, hogy Ön az üzemeltető részére bármely személyes adatát akár a weboldal on-line rendszerének használatával, akár a weboldalon feltüntetett e-mailben elküldi, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy az elküldött adatot az Üzemeltető – legfeljebb az adatrögzítéstől számított öt évig – a következők szerint kezelje:

 • Az üzemeltető az Ön által megadott adatokat az Önnel történő kapcsolattartási célokra felhasználhatja
 • Adattovábbítás kizárólag a megrendelés teljesítése érdekében történik, a teljesítésben észt vevő személyek részére.
 • Ön adatainak megadásakor feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy a megrendeléssel, vagy hírlevélre feliratkozással kapcsolatos adatokat kizárólag a fent leírt célból a fenti körbe továbbítsuk. Ön ezen hozzájárulását írásban, elektronikus úton bármikor visszavonhatja. Hozzájárulásának visszavonása esetén adatait haladéktalanul töröljük.
 • Tájékoztatjuk, hogy a honlap látogatása során az Ön számítógépének IP címét és a böngésző szoftvertől függő egyes adatait a honlapra vonatkozó kéréseket kiszolgáló informatikai rendszerünk látogatottsági statisztikák készítése és a rosszindulatú informatikai támadások vagy próbálkozások beazonosítása végett gyűjti, és 12 hónapig tárolja.
 • Kijelentjük, hogy az Ön által az Interneten keresztül megadott személyes jellegű adatokat ugyanolyan biztonsági fokozatú védelemmel kezeljük, mint az egyéb úton rendelkezésre bocsátott adatokat.
 • Kijelentjük, hogy a rendelkezésre bocsátott személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv) rendelkezéseit maradéktalanul megtartva kezeljük.
 • Ön bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését.

 

A kezelt adatok köre

 

A megrendelés elküldéséhez, rögzítéséhez szükséges adatok:

 

 • név
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • irányítószám
 • település
 • utca, házszám
 • eltérő szállítási és számlázási cím esetén ezen adatok külön megadhatóak számlázásra és szállításra vonatkozóan is.

Regisztrált fiókhoz tartozó megrendelésekhez szükséges adatok:

 • eddigi vásárlások (azonosító, megrendelés dátuma, végösszeg, rendelés állapota, megrendelt termékek listája, fizetés és szállítás módja)
 • regisztrációhoz tartozó belépési adatok (jelszó titkosított formában), számlázási és szállítási adatok módosításának lehetősége, korábban megadott adatok

Hírlevél feliratkozáshoz szükséges adatok:

 

 • név
 • e-mail cím

 

Adatbiztonságra vonatkozó nyilatkozatok

Az adatokat védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében külön védelmi intézkedéseket teszünk. Munkatársaink és szerződő partnereink az adatkezelés során az elvárható legnagyobb gondossággal járnak el az adatok hitelessége, megőrzése és az illetéktelen hozzáférés megakadályozása érdekében.

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

 

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó a regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: regisztrált felhasználók

 

A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott a megrendelés

teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), Szállítási cím, Számlázási cím

 

Az adatkezelés/gyűjtés célja:

 • a megrendelések teljesítése és számlázás
 • a szolgáltatás hatékony nyújtása
 • Közvetlen üzletszerzés (hírlevél). Ez utóbbit az Üzemeltető kizárólag az érintettel által adott a hozzájárulás visszavonásáig végzi.

 

A regisztrációkor és megrendeléskor megadott adatokat a www.babiesonboard.hu kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, illetve feliratkozás esetén hírlevél küldése céljából tárolja. Adataidat harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve, ha a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozó működik közre (pl. futárszolgálat). A szállítást végző partner cégek a tőlünk kapott adatokat semmilyen formában nem jogosultak harmadik fél részére továbbadni. Az adatokat kizárólag a csomag célba juttatására, sikertelen átvétel esetén a címzett értesítésére használják.

 

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők: az adatkezelő munkatársai, és a fent megjelölt adatfeldolgozók, továbbá a teljesítésben részt vevő személyek (pl. futárszolgálat), a teljesítéshez szükséges mértékben.

 

Az adatkezelés időtartama: a profil adatai a regisztráció fennállásáig, a számlázással kapcsolatos adatai a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig kezeli az Adatkezelő.

 

A felhasználó kérelmezheti az adatkezelőnél:

 • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről
 • személyes adatainak helyesbítését
 • személyes adatainak törlését vagy zárolását.

 

Hírlevél

A hírlevélre történő feliratkozás a regisztrációval együtt történik. A feliratkozott felhasználók részére az adatkezelő elektronikus hírlevél formájában ajánlatokat, tájékozatókat küld. Az Adatkezelő a regisztrációkor vagy azt követően a felhasználói fiók beállítása során adott hozzájárulása alapján az Ön részére a fiókjával és vásárlásaival kapcsolatban, továbbá a weboldal és annak a szolgáltatásait érintő változásokról, valamint reklám és promóciós céllal tájékoztatókat, üzeneteket küldhet az Ön által megadott telefonszámra vagy e-mail címre. Az üzenet alján található leiratkozásra utaló linkre történő kattintással, vagy az üzenetben megadott egyéb módon bármikor jelezheti, hogy a továbbiakban nem tart igényt ezen üzenetekre.

A hírlevél üzemeltetése során az Infotv. rendelkezései mellett, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. Törvény, valamint a gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII. tv. rendelkezéseinek betartásával járunk el.

 

Tájékoztatjuk arról, hogy az oldalon és annak aloldalain történő bármely adat megadása egyben hozzájárulás ahhoz, hogy az adatokat az oldal fenntartója a jogszabályok keretein belül kezelje és felhasználja közvetlen kapcsolattartás céljára. Az oldal látogatásával egyben egyetért azzal, hogy adatokat szolgáltasson az oldal fenntartója számára, tudomásul véve azt, hogy az egyes szolgáltatások igénybevételének feltétele az oldalak tartalmának megfelelő személyes adatok önkéntes szolgáltatása. Amennyiben akként dönt, hogy a kért személyes információt nem adja meg, úgy lehetséges, hogy nem fér hozzá az oldal bizonyos részeihez.

A hírlevélről történő leiratkozási lehetőség minden általunk küldött levél alján biztosított a leiratkozás gombra történő kattintással vagy ügyfélszolgálati elérhetőségeinken történő kéréssel. A levélben történő leiratkozás gombra kattintást követően azonnal törlésre kerül a megadott e-mail cím és a hozzá tartozó adatok mindegyike a levelezési listáról, ügyfélszolgálati elérhetőségeinken történő adat törlési igény 2 munkanapon belül teljesül.
Statisztikai adatok

A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból. Ezen adatokat cégünk kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A www.babiesonboard.hu által használt statisztikai eszköz a Google Analytics. A Google Analytics adatkezelési irányelvei megismerhetőek a http://www.google.com/analytics/ weboldalon.

 

Cookie-k (sütik)

A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngésző beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a webáruházat kiszolgáló szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra.

 

Adatbiztonságra vonatkozó nyilatkozat

Az adatokat védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében külön védelmi intézkedéseket teszünk. Munkatársaink és szerződő partnereink az adatkezelés során az elvárható legnagyobb gondossággal járnak el az adatok hitelessége, megőrzése és az illetéktelen hozzáférés megakadályozása érdekében.

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: regisztrált felhasználók

 

A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott a megrendelés

teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), Szállítási cím, Számlázási cím

 

Az adatkezelés/gyűjtéscélja:

 • a megrendelések teljesítése és számlázás
 • a szolgáltatás hatékony nyújtása
 • Közvetlen üzletszerzés (hírlevél). Ez utóbbit az Üzemeltető kizárólag az érintettel által adott a hozzájárulás visszavonásáig végzi.

A tárhelyszolgáltatást adatfeldolgozóként KingSol Kft. (1139 Budapest, Forgách utca 19.) végzi.

Az adatkezelés időtartama: a profil adatai a regisztráció fennállásáig, a számlázással kapcsolatos adatai a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig kezeli az Adatkezelő.

 

 Adatok módosítása, törlése, jogorvoslat

A felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, weboldalra belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait.

 

Az adatkezelőhöz küldött módosítási kérelem esetén, az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

 

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu/kapcsolat.html) fordulhat.

 

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt érhető el: www.njt.hu

Kérjük, hogy az adatvédelemmel, adatkezeléssel, nyilvánossággal és adatbiztonsággal kapcsolatos kérdéseivel keresse meg munkatársainkat. Az oldalon megadott adatainak kezelésére a honlap üzemeltetője jogosult. Az adatok gyűjtése és kezelése során az üzemeltető és az általa megbízott minden esetleges harmadik személy a vonatkozó jogszabályok maradéktalan betartásával jár el.

 

Tájékoztatás a jogorvoslati lehetőségekről:

Az Infotv. alapján Önt az alábbi jogorvoslati lehetőségek illetik meg:

 

Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

 1. § (1) Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
 2. a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 3. b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 4. c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

(2) Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

(3) Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

(4) Ha az érintett az adatkezelőnek a (2) bekezdés alapján meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a (2) bekezdés szerinti határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – a 22. §-ban meghatározott módon bírósághoz fordulhat.

(5) Ha az adatátvevő jogának érvényesítéséhez szükséges adatokat az érintett tiltakozása miatt nem kapja meg, a (3) bekezdés alapján történő értesítés közlésétől számított 15 napon belül, az adatokhoz való hozzájutás érdekében – a 22. §-ban meghatározott módon – bírósághoz fordulhat

(6) Ha az adatkezelő a (3) bekezdés szerinti értesítést elmulasztja, az adatátvevő felvilágosítást kérhet az adatátadás meghiúsulásával kapcsolatos körülményekről az adatkezelőtől, amely felvilágosítást az adatkezelő az adatátvevő erre irányuló kérelmének kézbesítését követő 8 napon belül köteles megadni. Felvilágosítás kérése esetén az adatátvevő a felvilágosítás megadásától, de legkésőbb az arra nyitva álló határidőtől számított 15 napon belül fordulhat bírósághoz az adatkezelő ellen. Az adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja.

(7) Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

 

Bírósági jogérvényesítés

 1. § (1) Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint a 21. §-ban meghatározott esetekben az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

(2) Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. A 21. § (5) és (6) bekezdése szerinti esetben a részére történő adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.

(3)7 A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

(4) A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

(5) Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve a 21. §-ban.

 

Budapest, 2017. június 21.

Frissítés…
 • Nincsenek termékek a kosárban.